Welkom bij netwerkpraktijk de Vleugel


Maak een afspraak online Beheer online afspraken

Groepspraktijk Witte Steen

Wittesteenstraat 47/1
3990 PEER
011 63 18 65

Huisartsenpraktijk Breugelzorg

Lillerbaan 22
3990 KLEINE-BROGEL
011 41 70 50

In de kijker

Vaccinatie griep en COVID

Zeer binnenkort beginnen we in onze praktijken opnieuw aan het zetten van vaccins tegen covid-19 en griep. Omdat we weten dat de werkzaamheid van de eerder gezette covid-vaccins vermindert na een tijd, raden we bepaalde kwetsbare personen aan om opnieuw een boosterprik te nemen. Hieronder meer informatie:

 

VOOR WIE?

-          COVID en GRIEP:

o   Iedereen die 65 jaar of ouder is

o   Zwangere vrouwen

o   Zorgverleners

o   Personen die aan een chronische aandoening lijden (zoals diabetes, hartproblemen, longproblemen, nierproblemen, …)

o   Personen met een verzwakte weerstand (een immuunstoornis of gebruik van immuunsuppressiva)

o   Personen met een BMI >40 kg/m²

 

WANNEER?

-          COVID:

o   Vanaf 1 oktober

-          GRIEP:

o   Tussen 1 november en 15 december

 

HOE?

-          COVID:

o   Maak online een afspraak op de hiervoor bestemde vakjes (“Vaccinatie Witte Steen” of “Vaccinatie Breugelzorg”)

o   Kies een moment vanaf 1 oktober 2023

o   Je kan ook telefonisch een afspraak maken op 011 63 18 65 of 011 41 70 50

o   Wij bestellen de covid-vaccins naargelang de afspraken die gemaakt worden. Je hoeft dus het covid-vaccin niet zelf bij de apotheker te gaan halen.

-          GRIEP:

o   Maak online een afspraak op de hiervoor bestemde vakjes (“Vaccinatie Witte Steen” of “Vaccinatie Breugelzorg”)

o   Kies een moment tussen 1 november en 15 december

o   Je kan ook telefonisch een afspraak maken op 011 63 18 65 of 011 41 70 50

o   Je dient je griepvaccin bij de apotheker te gaan halen. Als je tot een risicogroep behoort, kan je dit zonder voorschrift. Andere personen die toch een griepvaccin wensen, mogen telefonisch contact opnemen voor een voorschrift.

 

OPMERKINGEN:

-          Gelieve je identiteitskaart mee te nemen.

-          Als je voor een griepvaccin komt, dien je dus je vaccin zelf te gaan halen bij de apotheker.

-          Je kan je griepvaccin meenemen naar een consultatie bij je arts. Voor een covid-vaccin is dit om praktische en organisatorische redenen niet mogelijk.

-          Als je luchtwegklachten hebt gehad en/of mogelijks covid doormaakte, dien je twee weken te wachten voor je je tegen covid laat vaccineren. Als je een zware covid-infectie doormaakte waarvoor je werd opgenomen in het ziekenhuis is het belangrijk om drie maanden te wachten vooraleer je komt voor je covid-vaccin.

 

Als je nog vragen zou hebben mag je ons telefonisch contacteren op 011 63 18 65 of 011 41 70 50.

 

 

Netwerkpraktijk
Netwerkpraktijk De Vleugel werd in 2022 opgericht en bestaat uit twee groepspraktijken: Groepspraktijk Witte Steen uit Peer en huisartsenpraktijk Breugelzorg uit Kleine-Brogel.

In dit netwerk willen wij de krachten bundelen om te gaan voor kwaliteitsvolle en toekomstgerichte eerstelijnszorg, met een persoonsgerichte aanpak en aandacht voor preventie, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie.

Wij streven een hechte samenwerking na binnen ons netwerk en met andere gezondheidsmedewerkers, maar zeker ook met u als patiënt. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat u zich thuis kan voelen in onze praktijk en in ons netwerk.

De Vleugel staat voor verbinding en versterking. Wij nemen elkaar en onze patiënten onder de vleugels om kracht te geven en te krijgen. Zo trachten we een gezonde balans te vinden tussen inspanning en ontspanning, tussen versnellen en vertragen, tussen hoog vliegen en zacht landen.

Opleidingspraktijk
Groepspraktijk Witte Steen is een opleidingspraktijk. Dit betekent dat we studenten geneeskunde begeleiden in verschillende fases van hun opleiding. Het is dus mogelijk dat een student de consultatie meevolgt. (Er zal u steeds gevraagd worden of u hiermee akkoord gaat / u heeft steeds het recht om dit te weigeren). Daarnaast leiden wij ook HAIO's op. De HuisArts In Opleiding is reeds arts en specialiseert zich tot huisarts met hulp van de vaste artsen in de praktijk. Het is dus ook mogelijk om op raadpleging te komen bij de HAIO.

Tips voor patiënten bij drukte
U heeft ongetwijfeld de laatste tijd veel in de media gehoord dat de huisartsen het erg druk hebben. Dat wil echter niet zeggen dat wij u niet verder kunnen helpen of dat u uw zorg moet uitstellen. Integendeel! Het vraagt gewoon om iets meer planning zodat iedereen tijdig de gepaste hulp kan krijgen. Ook u kan ons helpen om deze planning vlot te laten verlopen. Daarom delen we graag onderstaande tips met u. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we onze zorg zo goed mogelijk kunnen blijven garanderen!

 • Heb je een afspraak nodig, wacht dan niet te lang om deze vast te leggen.
 • Zie je online geen afspraken beschikbaar staan? Bel dan naar de praktijk. Doorgaans hebben we elke dag nog afspraken ter beschikking die niet online staan, specifiek voor mensen met dringende problemen.
 • Geef aan of het een dringende afspraak is of niet.
 • Geraak je ‘s ochtends niet meteen telefonisch binnen in de praktijk? Heb geduld, waarschijnlijk zijn de telefoonlijnen overbezet. Probeer het over een vijftal minuten nog eens.
 • Ga voor elke consultatie na of je nog voorschriften voor je vaste medicatie nodig hebt en bespreek dit tijdens je afspraak.
 • Hou je telefoongesprek met je arts zo kort mogelijk. Heb je meer tijd nodig, maak dan een afspraak.
Bij geplande controles
 • Als je op een geplande controle moet komen, boek dan liefst één of twee weken op voorhand je afspraak in.
 • Geplande controles plan je bij voorkeur niet op maandagen, brugdagen of na een verlengd weekend. Zo kunnen mensen die in het weekend ziek worden vlot terecht.
 • Plan routine afspraken bij voorkeur buiten de vakantie periodes. Vaak nemen huisartsen dan zelf ook verlof en is het dus drukker voor de overgebleven artsen.
Wist je dat…?
 • Ouders van schoolgaande kinderen over attesten beschikken om een kortdurende afwezigheid van school zelf te rechtvaardigen.
 • Werknemers van bedrijven met meer dan 50 werknemers vanaf nu drie maal per jaar één dag kunnen thuisblijven omwille van ziekte, zonder hiervoor een doktersbriefje te moeten binnenbrengen
 • Je op www.zinloosattest.be meer info kan vinden over courante attesten die eigenlijk niet gerechtvaardigd zijn. Zo help je ons om de administratieve overlast te verminderen.

BRON: https://www.domusmedica.be/actueel/tips-voor-patienten-om-de-drukte-de-praktijk-te-verminderen

Dringend een huisarts nodig 's nachts, in het weekend of op een feestdag?

Bel naar 011 60 40 60 Website Wachtpost

Bij acute levensbedreigende problemen: bel 112

Elektronische voorschriften

Vanaf nu worden voorschriften niet meer op papier meegegeven met de patiënt. Voorschriften worden digitaal doorgestuurd en gekoppeld aan je rijksregisternummer. Het is daarom enkel nodig om je identiteitskaart bij een apotheker naar keuze af te geven. Deze kan dan de doorgestuurde voorschriften opvragen.

Praktische afspraken

Om voldoende mensen de kans te geven uw arts te consulteren is de consultatieduur bij uw arts eerder beperkt, gelieve dit te respecteren

Bij een gemiddelde huisartsconsultatie worden 1-3 problemen voorgelegd aan uw arts.
Maak daarom 1 afspraak per persoon met een maximum van 2 afspraken na mekaar.

Aanvraag huisbezoeken

De arts legt ook huisbezoeken af, enkel indien u  zich omwille van medische redenen niet naar de praktijk kan begeven.

Klaarleggen van voorschriften en ziekteattesten

Het is noodzakelijk dat u telkens een afspraak bij de arts maakt om uw herhaalrecepten of een ziekteattest af te halen.
Voorschriften en andere attesten worden per definitie niet klaargelegd in de gang.

Indien u bij de arts op consultatie geweest bent, en een voorschrift of attest vergeten bent te vragen, kan u de arts
hierover contacteren. Dit document kan dan op een voormiddag door u worden afgehaald bij de secretaresse.

 

Niet nageleefde afspraken

Als een gemaakte afspraak niet kan doorgaan, verzoeken wij u dit TIJDIG te annuleren, ofwel telefonisch, ofwel via internet. Het is voor een huisartsenpraktijk vervelend als een patient niet op een afspraak verschijnt. Dit betekent tijdverlies en er kan dan op dat moment niemand anders geholpen worden.

Vaccinatie griep en COVID

Zeer binnenkort beginnen we in onze praktijken opnieuw aan het zetten van vaccins tegen covid-19 en griep. Omdat we weten dat de werkzaamheid van de eerder gezette covid-vaccins vermindert na een tijd, raden we bepaalde kwetsbare personen aan om opnieuw een boosterprik te nemen. Hieronder meer informatie:

 

VOOR WIE?

-          COVID en GRIEP:

o   Iedereen die 65 jaar of ouder is

o   Zwangere vrouwen

o   Zorgverleners

o   Personen die aan een chronische aandoening lijden (zoals diabetes, hartproblemen, longproblemen, nierproblemen, …)

o   Personen met een verzwakte weerstand (een immuunstoornis of gebruik van immuunsuppressiva)

o   Personen met een BMI >40 kg/m²

 

WANNEER?

-          COVID:

o   Vanaf 1 oktober

-          GRIEP:

o   Tussen 1 november en 15 december

 

HOE?

-          COVID:

o   Maak online een afspraak op de hiervoor bestemde vakjes (“Vaccinatie Witte Steen” of “Vaccinatie Breugelzorg”)

o   Kies een moment vanaf 1 oktober 2023

o   Je kan ook telefonisch een afspraak maken op 011 63 18 65 of 011 41 70 50

o   Wij bestellen de covid-vaccins naargelang de afspraken die gemaakt worden. Je hoeft dus het covid-vaccin niet zelf bij de apotheker te gaan halen.

-          GRIEP:

o   Maak online een afspraak op de hiervoor bestemde vakjes (“Vaccinatie Witte Steen” of “Vaccinatie Breugelzorg”)

o   Kies een moment tussen 1 november en 15 december

o   Je kan ook telefonisch een afspraak maken op 011 63 18 65 of 011 41 70 50

o   Je dient je griepvaccin bij de apotheker te gaan halen. Als je tot een risicogroep behoort, kan je dit zonder voorschrift. Andere personen die toch een griepvaccin wensen, mogen telefonisch contact opnemen voor een voorschrift.

 

OPMERKINGEN:

-          Gelieve je identiteitskaart mee te nemen.

-          Als je voor een griepvaccin komt, dien je dus je vaccin zelf te gaan halen bij de apotheker.

-          Je kan je griepvaccin meenemen naar een consultatie bij je arts. Voor een covid-vaccin is dit om praktische en organisatorische redenen niet mogelijk.

-          Als je luchtwegklachten hebt gehad en/of mogelijks covid doormaakte, dien je twee weken te wachten voor je je tegen covid laat vaccineren. Als je een zware covid-infectie doormaakte waarvoor je werd opgenomen in het ziekenhuis is het belangrijk om drie maanden te wachten vooraleer je komt voor je covid-vaccin.

 

Als je nog vragen zou hebben mag je ons telefonisch contacteren op 011 63 18 65 of 011 41 70 50.